aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL2F1LzAvdWQvMTEvNTk5MDkvMTAwLmpwZw==

 

นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยผลทดสอบฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ 6 ยี่ห้อดัง ยี่ห้อไหนสามารถกันความร้อนได้ดีที่สุด?

ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง เครือข่ายนักวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า “ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ ร่วมกับห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ทดสอบแผ่นฟิล์มลดความร้อนติดรถยนต์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนในรถยนต์ ที่เกิดจากคลื่นความร้อน (รังสีอินฟราเรด) ส่องเข้ามาในตัวรถและไม่สามารถสะท้อนออกไปได้”

103

การทดสอบดังกล่าวนำเอาฟิล์มกรองแสงที่วางจำหน่ายในตลาดจำนวน 6 รุ่น 6 ยี่ห้อมาใช้ในการทดสอบ ดังนี้

1. 3M รุ่น FX20
2. Lamina รุ่น ARL20C
3. Hi-Kool รุ่น MO 15 HC
4. Xtra-Cole รุ่น XC 20 NE
5. FuchiCool รุ่น C 60 B
6. ไม่มียี่ห้อ รุ่น ไม่มีปรอท

ทั้งนี้ การทดสอบดังกล่าวมีการวัดประสิทธิภาพใน 4 ประเภท ได้แก่ 1.ความสามารถของฟิล์มติดรถยนต์ในเรื่องการช่วยลดแสงยูวี 2.การช่วยลดแสงสว่างในช่วงที่สายตามองเห็น 3.ความสามารถในการกันรังสีความร้อน (Infrared) และ 4.การป้องกันความร้อนสะสม โดยระบุว่าผู้ซื้อควรพิจารณาประสิทธิภาพการกันความร้อนเป็นหลัก แต่ก็ต้องไม่มองข้ามความสามารถในการส่องผ่านของแสงเช่นกัน เพราะอาจทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลงจนเป็นอันตรายได้ โดยเฉพาะการขับขี่ในเวลากลางคืน

101
ประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนนั้น สามารถวัดได้จากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายนอกรถและภายในรถ หากภายในรถมี ‘ความร้อนสะสม’ สูงกว่าอุณหภูมิภายนอกรถมากขึ้นเท่าไหร่ แสดงว่าประสิทธิภาพการกันร้อนของฟิล์มยิ่งลดลงไปเท่านั้น

โดย Hi-Kool MO 15 HC มีความแตกต่างน้อยที่สุดอยู่ที่ 2.79 องศาเซลเซียส ตามด้วย Xtra-Cole XC 20 NE อยู่ที่ 6.81 องศาเซลเซียส และ FuchiCool C 60 B อยู่ที่ 5.00 องศาเซลเซียส ขณะที่ฟิล์มไม่มียี่ห้อ กันความร้อนได้แย่ที่สุดอยู่ที่ 10.46 องศาเซลเซียส

6 อันดับฟิล์มกันร้อนได้ดีที่สุด (วัดจากความต่างระหว่างอุณหภูมิภายนอกและภายใน มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส)

1. Hi-Kool รุ่น MO 15 HC – 2.79
2. FuchiCool รุ่น C 60 B – 5.00
3. Xtra-Cole รุ่น XC 20 NE – 6.81
4. 3M รุ่น FX20 – 9.13
5. Lamina รุ่น ARL20C – 9.19
6. ไม่มียี่ห้อ รุ่น ไม่มีปรอท – 10.46

102

ขณะที่การส่องผ่านของแสงพบว่า 3M FX20 สามารถให้แสงผ่านสูงสุดอยู่ที่ 2068 Lux ตามด้วย Xtra-Cole XC 20 NE อยู่ที่ 1750 Lux ขณะที่ฟิล์มที่มีแสงส่องผ่านได้น้อยที่สุด คือ ฟิล์มไม่มียี่ห้อ ไม่มีปรอท มีแสงส่องผ่านเพียง 678 Lux เท่านั้น

6 อันดับฟิล์มที่แสงส่องผ่านได้มากที่สุด (หน่วยเป็น Lux)

1. 3M รุ่น FX20 – 2068
2. Xtra-Cole รุ่น XC 20 NE – 1750
3. Lamina รุ่น ARL20C – 1628
4. Hi-Kool รุ่น MO 15 HC – 1514
5. FuchiCool รุ่น C 60 B – 1264
6. ไม่มียี่ห้อ รุ่น ไม่มีปรอท – 678

อย่างไรก็ดี การพิจารณาเลือกฟิล์มติดรถยนต์ นอกจากจะดูที่ประสิทธิภาพการกันความร้อนแล้ว ยังควรดูที่การส่องผ่านของแสงด้วย เนื่องจากฟิล์มที่แสงส่องผ่านได้น้อย จะส่งผลต่อทัศนวิสัยในการขับขี่โดยตรง


ขอขอบคุณข่าวจาก