:: เที่ยวทั่วโลก
โรงแรมที่เวียงจันทน์ ในราคาสบายกระเป๋า กับบรรยากาศ...
โรงแรมที่เวียงจันทน์ ในราคาสบายกระเป๋า กับบรรยากาศ...
ประเทศลาว เป็นอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย ของเรามาเนิ่นนาน
Tags : โรงแรมในเวียงจันทน์  โรงแรมเวียงจันทน์  เวียงจันทน์ 
"พุกาม" ดินแดนทะเลเจดีย์ ที่ชีวิตนี้ต้องตีตั๋วเครื...
"พุกาม" ดินแดนทะเลเจดีย์ ที่ชีวิตนี้ต้องตีตั๋วเครื...
“พุกาม” อาณาจักรโบราณอันรุ่งเรือง ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำอิรวดี มีประวัติศาตร์ยาวนาน หลายร้อยหลายพันปี
Tags : เที่ยวพม่า  ตลาดยองอู  พุกาม  เที่ยวพุกาม  เจดีย์ชเวสันดอ  เจดีย์วิหารติโลมินโล 
เมืองออแกนซีบุยลุย
เมืองออแกนซีบุยลุย
เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเกลือแร่ที่สามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคได้
Tags : เมืองออแกนซีบุยลุย โรมาเนีย 
ปราสาทเพเรส
ปราสาทเพเรส
ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราสาทที่สวยงามที่สุดในประเทศโรมาเนีย
Tags : ปราสาทเพเรส โรมาเนีย 
สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย
พิพิธภัณฑ์ หอนาฬิกา
พิพิธภัณฑ์ หอนาฬิกา
เป็นพืพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งในพิพิธภัณฑ์ของแต่ละห้องนั้น จะใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมของมีค่าที่ขุดได้ภายในเมืองนี้
Tags : พิพิธภัณฑ์ หอนาฬิกา โรมาเนีย 
ปราสาทบราน
ปราสาทบราน
เป็นที่รู้จักกันในนามของปราสาทแดร็กคูล่า ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดผา
Tags : ปราสาทบราน เมืองบราน โรมาเนีย 
Sforii Street
Sforii Street
ถนนที่แคบที่สุดในประเทศ โรมาเนีย และ ยังได้ชื่อว่าเป็นถนนสายที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ
Tags : Sforii Street เมืองบราซอฟ โรมาเนีย 
โบสถ์ดำ(Black Church)
โบสถ์ดำ(Black Church)
จัดเป็นโบสถ์ที่มีศิลปะโกธิคที่ใหญ่ที่สุด สาเหตุที่เรียกว่าที่เรียกว่าโบสถ์ดำ ก็เพราะว่าลักษณะภายนอกที่ถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1689
Tags : โบสถ์ดำ(Black Church) เมืองบราซอฟ โรมาเนีย 
จัตุรัสสภา
จัตุรัสสภา
หัวใจแห่งบราซอฟ จัตุรัสแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองบราซอฟ เป็นที่ตั้งของอาคารสภาชุมชนเมือง
Tags : จัตุรัสสภา เมืองบราซอฟ โรมาเนีย 
Walking  Street
Walking Street
ตลาดที่มีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบราซอฟ
Tags : Walking Street เมืองบราซอฟ โรมาเนีย 
โบสต์ป้อมปราการ
โบสต์ป้อมปราการ
โบสถ์ที่ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโก
Tags : โบสต์ป้อมปราการ เมืองซีบิว โรมาเนีย 
วิหารโคเซีย
วิหารโคเซีย
ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมที่เกี่ยวกับพระเยซูและนักบุญในคริสตศาสนามากมาย
Tags : วิหารโคเซีย เมืองซีบิว โรมาเนีย 
Romania Glass Street
Romania Glass Street
เป็นถนนที่มีร้านค้าขายเครื่องแก้วมากมาย
Tags : Romania Glass Street เมืองบูคาเรสต์ โรมาเนีย 
จัตุรัส แห่งการปฏิวัติ
จัตุรัส แห่งการปฏิวัติ
ถูกโอบล้อมไปด้วยอาคารที่มีความสำคัญซึ่งเคยเป็น สำนักงานใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์
Tags : จัตุรัส แห่งการปฏิวัติ เมืองบูคาเรสต์ โรมาเนีย 
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน (Village Museum)
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน (Village Museum)
หนึ่งในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของยุโรป ตั้งอยู่ริมทะเลสาบภายในสวนสาธารณะ Herastrau Park
Tags : พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน (Village Museum) เมืองบูคาเรสต์ โรมาเนีย 
อาคารรัฐสภา
อาคารรัฐสภา
อาคารนี้ถือเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป
Tags : อาคารรัฐสภา เมืองบูคาเรสต์ โรมาเนีย 
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความเก่าแก่เป็น สถานที่ที่เก็บสมบัติอันล้ำค่าของพระมหากษัตริย์แห่งโรมาเนีย
Tags : พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองบูคาเรสต์ โรมาเนีย 
โรมาเนีย
โรมาเนีย
ประเทศที่มี แหล่งอายธรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โบสถ์ ปราสาท หรือรวมถึง แหล่งความรู้
Tags : โรมาเนีย เที่ยวโรมาเนีย 
วังและอุทยานแห่งพอทสดัมและเบอร์ลิน
วังและอุทยานแห่งพอทสดัมและเบอร์ลิน
เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปีค.ศ. 1990 ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม เพราะความมีคุณค่าในความกลมกลืนของภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์
Tags : วังและอุทยานแห่งพอทสดัมและเบอร์ลิน เยอรมนี 
พระราชวังซองส์ซูซิ
พระราชวังซองส์ซูซิ
อดีตพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซียตั้งอยู่ที่เมืองพอทสดัม
Tags : พระราชวังซองส์ซูซิ เยอรมนี 
โบสถ์วีส์
โบสถ์วีส์
มีคำกล่าวอ้างว่า ประชนได้เห็นน้ำพระเนตร หลั่งจากพระเนตรของรูปไม้กางเขนแกะสลักไม้ของพระเยซู หรือที่เรียกกันว่าพระมหาไถ่ถูกเฆี่ยน
Tags : โบสถ์วีส์ เยอรมนี 
เกาะไรคชเนา
เกาะไรคชเนา
เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์--“แอบบีไรคชเนา” มหาวิหารของแอบบีอุทิศให้แก่พระแม่มารีและนักบุญมาร์ค คริสต์ศาสนสถานอีกสองแห่งอุทิศให้แก่นักบุญจอร์จ และ นักบุญปีเตอร์และนักบุญพอล
Tags : เกาะไรคชเนา เยอรมนี 
มหาวิหารโคโลญ
มหาวิหารโคโลญ
ใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก
Tags : มหาวิหารโคโลญ เยอรมัน 
มหาวิหารอาเคิน
มหาวิหารอาเคิน
มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะเคยใช้เป็นสถานที่สวม มงกุฏกษัตริย์ราชวงค์คาโรลิงเกียน
Tags : มหาวิหารอาเคิน เยอรมัน 
เบรเมิน
เบรเมิน
เป็นเมืองฮันเซียติค (Hanseatic) ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเยอรมนี
Tags : เบรเมิน เยอรมัน 
แบมเบิร์ก
แบมเบิร์ก
เป็นเมืองเพียงไม่กี่เมืองในประเทศเยอรมนีที่มิได้ถูกทำลายโดยลูกระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2
Tags : แบมเบิร์ก เยอรมัน 
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
โดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่น ได้บริเวณปาร์กของปราสาทจะมีต้นไม้ใหญ่
Tags : ปราสาทไฮเดลเบิร์ก เมืองไฮเดลเบิร์ก เยอรมัน 
เมือง ไฮเดลเบิร์ก
เมือง ไฮเดลเบิร์ก
เมืองที่มีประวัติศาสตร์เมืองหนึ่งในหลาย ๆ เมืองของประเทศสาธารณรัฐ-เยอรมนี
Tags : เมือง ไฮเดลเบิร์ก เมืองไฮเดลเบิร์ก เยอรมัน 
เทศกาล คานิวาล
เทศกาล คานิวาล
เทศกาลที่มีเสน่ห์ของเมือง โคโลญจน์ เทศกาลนี้เริ่มขึ้นในวันที่ 11 เดือน 11 เวลา 11 นาฬิกา 11 นาที และ 11 วินาที ของทุกปี
Tags : เทศกาล คานิวาล เมืองโคโลญจน์ เยอรมัน 

หน้าแรกเที่ยวทั่วโลก หน้าที่ 1234567891011

ค้นหา : 
:: อ่านข่าว
:: รวมของฟรี
:: ซาบซ่าส์
:: ลิงค์แนะนำ

Copyright www.zabzaa.com (ซาบซ่าส์ดอทคอม)
Website Allright Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2550
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0577314802616