เมือง ไฮเดลเบิร์ก

เมืองที่มีประวัติศาสตร์เมืองหนึ่งในหลาย ๆ เมืองของประเทศสาธารณรัฐ-เยอรมนี


เมือง ไฮเดลเบิร์ก

 

        เมืองไฮเดลแบร์ก (Heidelberg) อ่านแบบภาษาเยอรมัน หรือเมืองไฮเดลเบิร์ก ถ้าอ่านแบบภาษาอังกฤษ ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก (Baden-Wuerttemberg) ซึ่งเป็นรัฐทาง ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศนี้ โดยที่เมืองหลวงของรัฐนี้คือเมืองสตุ๊ดการ์ท (Stuttgart)

        เมืองไฮเดลแบร์กจัดเป็นเมืองที่เก่าแก่เมืองหนึ่ง ยิ่งมหาวิทยาลัยไฮเดลแบร์ก ซึ่งมีชื่อเต็มว่า Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ ที่สุดในเยอรมนีอีกด้วย สร้างตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1385 ก็เกือบ 700 ปี และยังเป็นมหาวิทยาลัย เก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของยุโรปรองจากมหาวิทยาลัยปราก ประเทศสาธารณรัฐเชค

       เมืองไฮเดลแบร์ก จัดว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เมืองหนึ่งในหลาย ๆ เมืองของประเทศสาธารณรัฐ-เยอรมนี และยังนับว่าเป็นเมืองทางประวัติศาสตร์ของไทยเมืองหนึ่งด้วย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงประสูติ ณ เมืองนี้ในสมัยสมเด็จพระบิดาได้ทรงศึกษาวิชา ทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยที่นี่ เมืองนี้จึงนับว่ามีชื่อเสียงมาช้านานแล้วในด้านการศึกษาทางการ แพทย์ นอกจากวิชาทางด้านการแพทย์แล้ว วิชาทางศาสนา หรือเทววิทยา ทางกฎหมาย ทางปรัชญา ทางภาษา ทางเศรษฐศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ ก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากัน โดยเฉพาะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ไม่ว่าจะเป็น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา หรือวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อันได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุลชีววิทยา เภสัชศาสตร์ เป็นต้น ถึงขนาดที่ว่า อัลเบิร์ต ไอสไตน์ (Albert Einstein) ก็เคยมาเดินบนเส้นทางนักปราชญ์ (Philosophenweg)ของเมืองนี้แล้ว เมืองไฮเดลแบร์กได้ถูกระบุเป็นว่าเมืองมรดกโลก UNESCO เนื่องจาก มีแหล่งท่องเที่ยว มากมาย และเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม ความสง่า ความสงบร่มรื่น จนทำให้นักท่องเที่ยวที่ได้ไปคงยาก ที่จะลืมลง

ข้อมูลรูปภาพร้านอาหาร เอื้อเฟื้อโดย www.aroys.com ศูนย์รวมอาหารในประเทศไทยบนอินเตอร์เน็ต

Bookmark and Share

เมือง ไฮเดลเบิร์ก เมืองที่มีประวัติศาสตร์เมืองหนึ่งในหลาย ๆ เมืองของประเทศสาธารณรัฐ-เยอรมนี
 
:: อ่านข่าว
:: รวมของฟรี
:: ซาบซ่าส์
:: ลิงค์แนะนำ

Copyright www.zabzaa.com (ซาบซ่าส์ดอทคอม)
Website Allright Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2550
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0577314802616
x [close]
x [close]