วังและอุทยานแห่งพอทสดัมและเบอร์ลิน

เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปีค.ศ. 1990 ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม เพราะความมีคุณค่าในความกลมกลืนของภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์


วังและอุทยานแห่งพอทสดัมและเบอร์ลิน

 

มรดกโลก
วังและอุทยานแห่งพอทสดัมและเบอร์ลิน (อังกฤษ: Potsdam and Berlin Palaces and Parks)
หมายถึงกลุ่มวังและสวนภูมิทัศน์ที่ตั้งอยู่ในเมืองพอทสดัมและเบอร์ลินในประเทศเยอรมนีที่ไดัรับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปีค.ศ. 1990 ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม เพราะความมีคุณค่าในความกลมกลืนของภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์—และเป็น ตัวอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของการออกแบบภูมิทัศน์ภายในบริบทของปรัชญาของความ เป็นรัฐของปรัสเซีย

ในมรดกโลกของเยอรมนี กลุ่มวังและอุทยานแห่งพอทสดัมและเบอร์ลินนี้ มีพระราชวัง, วัง และ อุทยานแห่งเมืองพอทสดัมโดยเฉพาะในส่วนของพระราชวังซองส์ซูซิ เป็นสถาปัตยกรรมเด่น ของกลุ่ม

ข้อมูลรูปภาพร้านอาหาร เอื้อเฟื้อโดย www.aroys.com ศูนย์รวมอาหารในประเทศไทยบนอินเตอร์เน็ต

Bookmark and Share

วังและอุทยานแห่งพอทสดัมและเบอร์ลิน :

Tags : วังและอุทยานแห่งพอทสดัมและเบอร์ลิน เยอรมนี 

วังและอุทยานแห่งพอทสดัมและเบอร์ลิน เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปีค.ศ. 1990 ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม เพราะความมีคุณค่าในความกลมกลืนของภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์
 
:: อ่านข่าว
:: รวมของฟรี
:: ซาบซ่าส์
:: ลิงค์แนะนำ

Copyright www.zabzaa.com (ซาบซ่าส์ดอทคอม)
Website Allright Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2550
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0577314802616
x [close]
x [close]