เกาะไรคชเนา

เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์--“แอบบีไรคชเนา” มหาวิหารของแอบบีอุทิศให้แก่พระแม่มารีและนักบุญมาร์ค คริสต์ศาสนสถานอีกสองแห่งอุทิศให้แก่นักบุญจอร์จ และ นักบุญปีเตอร์และนักบุญพอล


เกาะไรคชเนา

 

มรดกโลก
เกาะไรคชเนา (อังกฤษ: Reichenau Island)
ตั้งอยู่กลางทะเลสาบคอนสแตนซในประเทศเยอรมนี ตัวเกาะตั้งอยู่ระหว่างกนาเดนเซและอุนเทอร์เซเกือบทางตะวันตกของเมืองคอนสแตนซ เกาะติดต่อกับแผ่นดินใหญ่ด้วยทาง (causeway) ที่สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1838 แต่ตัวเกาะก็ยังแยกจากทางที่ “Bruckgraben” ถึง 10 เมตรที่เป็นสะพานตื้นที่ให้เรือเล็กผ่านได้เท่านั้น จุดที่สูงที่สุดของเกาะอยู่ที่ “ฮอควาร์ท” (Hochwart) ที่มีความสูง 438.7 เมตรหรือ 43 เมตรจากระดับน้ำในทะเลสาบ

ไรคชเนาได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปีค.ศ. 2000 ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม เพราะเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์--“แอบบีไรคชเนา” มหาวิหารของแอบบีอุทิศให้แก่พระแม่มารีและนักบุญมาร์ค คริสต์ศาสนสถานอีกสองแห่งอุทิศให้แก่นักบุญจอร์จ และ นักบุญปีเตอร์และนักบุญพอล งานศิลปะที่สำคัญของไรคชเนาก็รวมทั้งงานจิตรกรรมฝาผนังแบบเรอเนสซองซ์ออ ตโต (Ottonian Renaissance) ที่เป็นภาพปาฏิหาริย์ของพระเยซูภายในวัดเซนต์จอร์จที่เป็นงานที่เขียนใน คริสต์ศตวรรษที่ 10 ผู้ดูแลแอบบีพำนักอยู่ในบ้านสองชั้นที่เป็นบ้านแบบบ้านโครงไม้ (timber framing) ที่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ซึ่งเป็นบ้านโครงไม้ที่เก่าที่สุดในทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนี

ในบรรดาที่ดินที่ไกลๆ ที่เป็นของแอบบีก็คือหมู่บ้านไรคชเนา ที่เป็นหมู่บ้านของทามินสในแคนทอนเกราบึนเดน (Graubünden) ในสวิสเซอร์แลนด์ที่ตั้งชื่อตามแอบบี

ในปัจจุบันไรคชเนามีชื่อเสียงว่าเป็นบริเวณการเกษตรกรรมที่สำคัญในการ ปลูกผักและไร่องุ่น “โวลล์มาทิงเกอร์ รีด” (Wollmatinger Ried) ติดกับเกาะเป็นบริเวณอนุรักษ์ธรรมชาติที่เป็นบริเวณที่เป็นหนอง (wetland) หญ้ารีด (reed) ที่เป็นที่หยุดพักของนกหลายพันธุ์ระหว่างการอพยพประจำปี

ประวัติ
ชื่อไรคชเนาในภาษาเยอรมันอาลเลอมันนิค (Alemannic German) คือ “Sindleozesauua” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “Ow”, “Auua” หรือ “เกาะ” ที่แผลงเป็นภาษาละตินว่า “Augia” และต่อมา “Augia felix” หรือ “Augia dives” ที่กลายมาเป็น “Richenow” และ “Reichenau” สำนักสงฆ์เบ็นนาดิคตินแห่งไรคชเนาก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 724 โดยนักบุญเพอร์มินผู้ที่เชื่อกันว่าหนีมาจากเสปนก่อนการรุกรานของมัวร์ มาอยู่ภายใต้ผู้อุปถัมภ์ที่รวมทั้งชาร์ลส์ มาร์เตล และที่ใกล้เคียงกว่าก็คือเคานท์เบอร์โทลด์แห่งอฮาลอฟิงเกน และดยุคแห่งชวาเบีย ฮนาบี แต่นักบุญเพอร์มินก็มามีข้อขัดแย้งกับผู้อุปถัมภ์จนต้องออกจากไรคชเนาในปี ค.ศ. 727 ภายใต้การนำของไฮโทผู้ที่สืบต่อจากนักบุญเพอร์มินสำนักสงฆ์ก็เริ่มรุ่งเรืองขึ้น และมาได้รับอิทธิพลจากจักรวรรดิคาโรลิงเจียนภายใต้การนำของแอบบอตวาลโดแห่งไรคชเนา (ค.ศ. 740–ค.ศ. 814) โดยการให้การให้การศึกษาแก่ข้าราชสำนักแอบบอตเรกินเบิร์ตแห่งไรคชเนา (-ค.ศ. 846) ก็สร้างงานสะสมหนังสือที่สำคัญให้แก่ไรคชเนา แอบบอตวาลาห์ฟริด สตราโบ (ค.ศ. 842–ค.ศ. 849) มีชื่อเสียงว่าเป็นกวีและผู้เชี่ยวชาญในภาษาละตินคนสำคัญ

ตัวแอบบีตั้งอยู่ริมถนนสายเหนือ–ใต้ระหว่างเยอรมนีและอิตาลีตรงบริเวณที่ทะเลสาบค่อยหายความลดเลี้ยวลง แอบบีแห่งไรคชเนาเป็นที่ตั้งของสถานศึกษา และโรงคัดหนังสือ (scriptorium) และห้องสร้างงานศิลปะที่อ้างกันว่าเป็นสถานที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลสำคัญที่สุดในการผลิตหนังสือวิจิตรในยุโรประหว่างปลายคริสต์ศตวรรษที่ 10 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 11 เมื่อส่วนนี้ของSwitzerlandเป็นของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ตัวอย่างงานที่สำคัญของโรงคัดหนังสือคือ “หนังสือบทพระวรสารเฮนรีที่ 2” (Pericopes of Henry II) ที่สร้างให้แก่สมเด็จพระจักรพรรดิไฮนริคที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ปัจจุบันอยู่ที่มิวนิค ไรคชเนายังคงรักษาวัตถุมงคลบางอย่างอยู่แช่นเหยือกที่เชื่อกันว่ามาจากงานแต่งงานที่คานา

แอบบีมารุ่งเรืองที่สุดในสมัยของแอบบอตเบอร์โนแห่งไรคชเนา (ค.ศ. 1008–ค.ศ. 1048) ในช่วงเวลานั้นก็มีนักวิชาการคนสำคัญๆ เช่น เฮอร์มันนัส คอนแทรคทัสมา พำนักและทำงานอยู่ที่ไรคชเนา ในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 11 ความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของไรคชเนาก็เริ่มลดถอยลงเนื่องมา จากการปฏิรูปสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 7 และความขัดแย้งกับแอบบีเซนต์กอลล์ที่ ตั้งอยู่ไม่ไกลนัก ในปี ค.ศ. 1540 สังฆราชแห่งคอนสแตนซผู้เป็นศัตรูเก่าของแอบบอตแห่งไรคชเนาก็ได้เป็นลอร์ด แห่งไรคชเนา ต่อมาไรคชเนาก็เริ่มเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ

เมื่อแอบบีถูกยุบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1757 และต่อมาอย่างถาวรในปี ค.ศ. 1803 นักบวชก็ต้องสึกภายใต้จักรพรรดินโปเลียนที่ 1 ส่วนหนึ่งของห้องสมุดอันมีชื่อเสียงของแอบบีก็ตกไปเป็นของหอสมุดของรัฐที่คาร์ลสรูเฮอ (Karlsruhe) “นักภูมิศาสตร์บาวาเรีย” (Geographus Bavarus) และงานอื่นๆ อาจจะตกไปเป็นของหอสมุดแห่งแคว้นบาวาเรียในมิวนิค ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ก็ได้มีกลุ่มนักบวชเบ็นเนดิคตินกลับมาตั้งสำนักที่นีเดอร์เซลล์

ข้อมูลรูปภาพร้านอาหาร เอื้อเฟื้อโดย www.aroys.com ศูนย์รวมอาหารในประเทศไทยบนอินเตอร์เน็ต

Bookmark and Share

เกาะไรคชเนา :

Tags : เกาะไรคชเนา เยอรมนี 

เกาะไรคชเนา เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์--“แอบบีไรคชเนา” มหาวิหารของแอบบีอุทิศให้แก่พระแม่มารีและนักบุญมาร์ค คริสต์ศาสนสถานอีกสองแห่งอุทิศให้แก่นักบุญจอร์จ และ นักบุญปีเตอร์และนักบุญพอล
 
:: อ่านข่าว
:: รวมของฟรี
:: ซาบซ่าส์
:: ลิงค์แนะนำ

Copyright www.zabzaa.com (ซาบซ่าส์ดอทคอม)
Website Allright Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2550
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0577314802616
x [close]
x [close]