new

 

วันที่ 7 ก.ย.63 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อดีตประธานรัฐสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Arthit Ourairat” กดดัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ลาออก โดยระบุว่าแล้วประเทศชาติถึงทางตันแล้ว โดยรัฐบาลต้องตระหนักรู้ ไม่ดันทุรัง และทำไม่รัฐประหาร

นายอาทิตย์ ย้ำว่านายกรัฐมนตรีต้องเสียสละลาออก ให้สภาผู้แทนราษฎรเลือกนายกรัฐมนตรีจากคนนอก ตาม มาตรา 272 วรรค 2 เป็นการตั้งรัฐบาลแบบมืออาชีพ ไม่มีโควตาพรรค เพื่อเป็นการสมานฉันท์และปฏิรูปประเทศ กอบกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ นายอาทิตย์ ยังเสนอทางออกในตำแหน่างนายกรัฐมนตรี โดยเสนอ นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรีคนนอก และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เข้าสู่ระบอบสังคมธรรมาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใน 2 ปี


ขอขอบคุณข่าวจาก