news

 

ความคืบหน้า กรณี น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร ขอความช่วยเหลือเงินประกันตัว จากกองทุนยุติธรรม ล่าสุด รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงเจตนารมณ์ของกองทุนยุติธรรมว่า ก็เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความยุติธรรม ฉะนั้นอันดับแรกจะต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้

จากกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาว่า น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร หรือ ตั๊น 1 ในแกนนำ กปปส. ได้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือเงินประกันตัวจากกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม โดยก่อนหน้านั้นได้ขอเลื่อนนัดอัยการสำนักงานคดีพิเศษ การฟังคำสั่งในคดีกบฏ และอื่นๆ โดยให้เหตุผลว่า รอเงินช่วยเหลือการประกันตัว จากกองทุนยุติธรรม

ล่าสุด วันที่ 5 มิ.ย. 61 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีนี้ว่า น.ส.จิตภัสร์ ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือเมื่อวันที่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมา ขั้นตอนต่อไป จนท.จะตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติของผู้ขอรับความช่วยเหลือ

โดยตามข้อกำหนดระบุว่า คณะอนุกรรมการฯ ต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ ผู้ต้องหา หรือจำเลย ไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนี ฯลฯ อีกยังต้องพิจารณาถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ขอรับความช่วยเหลือด้วย

ซึ่งเจตนารมณ์ของกองทุนยุติธรรม ก็เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความยุติธรรม ฉะนั้นอันดับแรกจะต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณารายได้ หรือความสามารถทางเศรษฐกิจของผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือ

โดยที่ผ่านมา หากเป็นบุคคลที่สามารถจะเข้าถึงความยุติธรรมได้ด้วยตนเอง แต่ยังเข้ามาขอรับความช่วยเหลือ มักจะไม่ส่งเอกสารแสดงสถานะทางการเงินตามเวลาที่กำหนด กองทุนฯ จะยุติเรื่องภายใน 15 วัน แต่ไม่ตัดสิทธิในการขอซ้ำ

นายธวัชชัยกล่าวต่อว่า “คณะกรรมการ มีฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนไว้กับรัฐบาล หากมีชื่อในบัญชีดังกล่าว คณะกรรรมการจะพิจารณาช่วยเหลือ ส่วนบุคคลที่ไม่มีชื่อในบัญชี แต่ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือ คณะกรรมการจะให้ส่งเอกสารรายได้มาเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา”


ขอขอบคุณข่าวจาก