new

จากกรณี ด.ญ.พิสมัย งอกสุก หรือ น้องเขียว อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านคำหมาในร่องเข ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ซึ่งตกเป็นข่าวถูกทิ้งให้อยู่ในบ้านเพียงลำพัง กว่า 10 ปี มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก เพราะพ่อของน้องเขียวที่ถูกกล่าวว่าเป็นปอบ บังคับให้ออกจากหมู่บ้าน และชาวบ้านไม่ยอมให้กลับเข้าหมู่บ้านนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงาน (27 ส.ค.) เมื่อเวลา 17.00 น. ที่วัดบ้านคำหมาไนร่องเข ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายชูชาติ สมสวย, นายอำเภอศรีเมืองใหม่ พร้อมด้วยนายกอบต.นาเลิน และนายบันลือ แสงชมภู ผู้ใหญ่บ้านคำหมาในร่องเข ได้ร่วมประชุมเพือชี้แจงสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านคำหมาในร่องเข

นายบันลือ แสงชมพู ผู้ใหญ่บ้านคำหมาในร่องเข กล่าวว่า ตนได้พยายามสร้างความเข้าใจกับกลุ่มชาวบ้านในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับปอบมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งชาวบ้านมีทัศนคติที่ดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่เชื่อว่าการออกจากหมู่บ้านไปนับ10 ปี ความเชื่อเรืองปอบน่าจะหายแล้ว และไม่ขัดข้องหากพ่อน้องเขียวจะกลับเข้าในหมู่บ้านเป็นครั้งคราวละ 1-2 เดือน เพราะแม่ของน้องเขียวซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านก็เข้าๆ ออกหมู่บ้านเป็นไปตามปกติอยู่แล้ว

“ก็มีให้ข้อมูลไปต่างๆ นาๆ ว่าผมจะทำร้ายจะฆ่าพ่อของน้องเขียว หากพ่อของน้องเขียวกลับเข้าในหมู่บ้าน ขอปฎิเสธว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ผมไม่ได้พูดหรือจะกระทำเช่นนั้น พ่อน้องเขียวสามารถกลับหมู่บ้านได้” นายบันลือ กล่าว

ทั้งนี้ ขณะนี้น้องเขียวได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ส่วนพ่อและแม่ของน้องเขียวได้พักอาศัยที่บ้านพักมิตรไมตรีของสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.อุบลราชธานี โดยจะมีกำนันตำบลคำเขื่อนแก้วอำเภอสิรินธร ได้ให้งานทำและให้ที่อยู่อาศัย


ขอขอบคุณข่าวจาก