news

ลู่หาน (Luhan) เปิดเผยแถลงการณ์เกี่ยวกับการฟ้องร้องของ SM

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ อ้างอิงจาก Sina Entertainment ประเทศจีน ระบุว่า เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ ตัวแทนทางกฎหมายของลู่หาน ได้เปิดเผยแถลงการณ์โต้แย้งเกี่ยวกับแถลงการณ์ของทาง SM Entertainment โดยเปิดเผยเกี่ยวกับการฟ้องร้องในประเทศจีนของ SM Entertainment ว่า “เราขอเปิดเผยแถลงการณ์เพื่อเปิดเผยความจริงและปกป้องชื่อเสียงของของลู่หาน”

ตัวแทนทางกฎหมายกล่าวว่า “SM อ้างว่า ‘ลู่หานทำกิจกรรมในวงการบันเทิงในประเทศจีนตามอำเภอใจ’ และได้ยื่นฟ้องศาลเซี่ยงไฮ้ ซึ่งตามกฎอำนาจศาลสัญญาในสังกัด SM ไม่มีสิทธิที่จะยื่นฟ้องเกี่ยวกับสัญญาในสังกัดกับศาลประเทศจีน โดยทางศาลเซี่ยงไฮ้ก็ไม่มีอำนาจในการตัดสินคดีเช่นกัน”

ตัวแทนทางกฎหมายเปิดเผยว่า “ผลการตรวจสอบพบว่า SM ได้ยื่นฟ้องนักโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับลู่หานด้วยเหตุผลเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งไม่ตรงกับเหตุผลที่ (SM) เปิดเผย โดยในแถลงการณ์ที่ SM เปิดเผยต่อสื่อ มีความเข้าใจผิดอยู่”

นอกจากนี้ ตัวแทนทางกฎหมายของลู่หานยังชี้ให้เห็นว่า “เรารับรู้เหตุผลของ SM ในการฟ้องร้องเกี่ยวกับสัญญาในสังกัด แต่ในแถลงการณ์ที่มีการอ้างว่า ‘ไม่สนใจสัญญา ไม่สนใจความจงรักภักดีและคุณธรรมโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม และแยกตัวออกจากวง EXO โดยไม่มีเหตุผลเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว’ คือเจตนาหมิ่นประมาททำลายชื่อเสียงลู่หานโดยประสงค์ร้าย”

ท้ายนี้ ตัวแทนทางกฎหมายของลู่หาน เปิดเผยว่า “หลังจากนี้ เราจะดำเนินการทางกฎหมายทั้งหมดเกี่ยวกับการรายงานข่าวที่ไม่ใช่ความจริงที่ทำลายชื่อเสียงของลู่หาน เพื่อปกป้องสิทธิและประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของลู่หาน”

อนึ่ง ลู่หานได้ยื่นฟ้อง SM Entertainment เมื่อเดือนตุลาคม ปีที่แล้ว และออกจากวง EXO และเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา SM Entertainment ก็ได้เปิดเผยแถลงการณ์เรื่องการยื่นฟ้องลู่หานที่แยกตัวออกจากวง EXO และทำกิจกรรมในประเทศจีนโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่างหน้า กับบริษัทที่ว่าจ้างลู่หานเป็นพรีเซนเตอร์


ขอขอบคุณข่าวจาก