Tag archives for สปช

You are here: Home » สปช
คสช.ประชุมคัดเลือก สปช.วันนี้

คสช.ประชุมคัดเลือก สปช.วันนี้

  วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นประธานในการประชุม คสช. เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรุปรายชื่อทั้งหมด...
โพลชี้ ประชาชน หนุน คสช.-สนช.-สปช. โชว์บัญชีทรัพย์สิน

โพลชี้ ประชาชน หนุน คสช.-สนช.-สปช. โชว์บัญชีทรัพย์สิน

นิด้าโพลชี้ ประชาชน หนุน คสช.-สนช.-สปช. และผู้เกี่ยวข้องโชว์บัญชีทรัพย์สิน เพื่อป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์...