news

 

กลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ที่อ้างว่าทำอาชีพครู ได้รวมตัวกัน เรียกร้องให้รัฐบาลและธนาคารออมสิน พักหนี้โครงการการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) อย่างไม่มีกำหนด ซึ่งแกนนำครูได้ประกาศบนเวที และให้สมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมพูดตามว่า “วันที่ 14 ก.ค. 61 ข้าพเจ้าขอให้รัฐบาล และธนาคารออมสิน พักหนี้โครงการ ช.พ.ค.ทุกโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 เป็นต้นไป ลูกหนี้ ช.พ.ค จำนวน 450,000 คน”

เหตุการณ์นี้มีผู้บันทึกวิดีโอไว้ได้ และนำไปเผยแพร่ต่อในโลกโซเชียล ทำให้เพจ นี่แหละประเทศไทย นำมาแชร์ต่อ หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตจำนวนมากมาแสดงความไม่พอใจต่อกลุ่มคนกลุ่มนี้ หลายคนมองว่า การกระทำเช่นนี้เท่ากับการเบี้ยวหนี้ ขณะที่หลายคนมองว่า ถ้าหากครูไม่จ่ายหนี้ ก็เท่ากับว่าขาดจริยธรรม จึงไม่ควรไปสอนคนอื่นๆ โดยเฉพาะนักเรียน


ขอขอบคุณข่าวจาก