เมื่อเวลา น. ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) น.ส.นภีพรรณ จันทรสุคนธ์ อายุ 23...