ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 หรือ สพป.ขอนแก่น เขต 1ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่...