news

 

ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 หรือ สพป.ขอนแก่น เขต 1ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้ลงนามในคำสั่งให้นายอภิชาติ นาเลาห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ให้มาช่วยราชการที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

พร้อมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น หลังมีผู้แทนผู้ปกครองเข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมขอนแก่นว่า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มีการดำเนินโครงการอาหารกลางวันที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่ถูกหลักสุขอนามัย โดยต้องสืบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน

>> แฉ! อีก อาหารกลางวันเด็กที่ขอนแก่น เมนู “ข้าวคลุกวิญญาณไก่” ผู้ว่าฯสั่งสอบแล้ว

ขณะที่นายอภิชาติ นาเลาห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้เชิญผู้แทนผู้ปกครองเข้าพบ เพื่อทำความเข้าใจถึงเรื่องดังกล่าว โดยนายอภิชาติ ได้กล่าวขอโทษผู้ปกครองและรับปากว่าต่อไปทางคณะครูจะดูแล และตรวจสอบเรื่องอาหารที่ผู้ประกอบการนำมาส่งให้ดีขึ้นกว่านี้ จะไม่ปล่อยปะละเลยเหมือนที่ผ่านมา เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ และตามหลักโภชนาการ พร้อมยืนยัน ในการประมูลการจัดทำอาหารกลางวันของโรงเรียนที่ผ่านมานั้น ได้ทำการประมูลอย่างโปร่งใส ทุกอย่างมีขั้นตอนการพิจารณาในการเลือกผู้ประกอบการ


ขอขอบคุณข่าวจาก