new

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ระบุว่า พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อรวม 5 คน โดยรายละเอียดของผู้ติดเชื้อกลุ่มก้อนนี้มีดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยหญิง อายุ 26 ปี รายที่ 1
1 ธันวาคม 2563 ทำงานที่ ASQ กทม. โดยรับเวรต่อกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 3
2 ธันวาคม 2563 ไปสัมภาษณ์ที่โรงพยาบาลฝั่งธนบุรี โดย MRT และเดินทางกลับด้วย BTS
3 ธันวาคม 2563 ทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เวลา 12.00 น. เริ่มมีอาการตัวร้อน เวลา 19.00 น. มาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ
4 ธันวาคม 2563 เข้ารับการรักษาที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง เวลา 19.00 น. ผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ป่วยหญิง อายุ 40 ปี รายที่ 2
2 ธันวาคม 2563 ทำการเก็บตัวอย่างแขก และสอนงานผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 4 โดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย ที่ ASQ กทม. เดินทางไปบ้านญาติที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรถยนต์ส่วนตัว
3 ธันวาคม 2563 ทำงานที่ ASQ กทม. ส่งผู้ป่วยยืนยันเข้าโรงพยาบาล โดยส่งถึงรถพยาบาล
4 ธันวาคม 2563 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ป่วยหญิง อายุ 32 ปี รายที่ 3
2 ธันวาคม 2563 มารับคนจีน 16 คน เพื่อเข้า ASQ กทม. โดยพบผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1 ร่วมปฏิบัติหน้าที่
3 ธันวาคม 2563 ปฏิบัติงาน ASQ กทม.
4 ธันวาคม 2563 ปฏิบัติงาน ASQ กทม. เวลา 19.00 น. เริ่มมีอาการคันคอ และเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อ covid-19 ที่ ASQ กทม.
6 ธันวาคม 2563 เข้ารับการรักษา รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ผลการตรวจ พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ป่วยหญิง อายุ 25 ปี รายที่ 4
27 พฤศจิกายน 2563 กินข้าวและนอนพักด้วยกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 2 เข้าไปวัดไข้แม่กับลูกสาวชาวรัสเซีย (+) ที่นอนหลับอยู่บนเตียง
28 พฤศจิกายน 2563 ปฏิบัติงานที่ ASQ กทม. และรับประทานอาหารกลางวันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1 และ 2 (ซื้ออาหารกลางวันที่ตลาดวัดแขก โดยสวมหน้ากากอนามัย)
29 พฤศจิกายน 2563 เริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว
30 พฤศจิกายน 2563 เริ่มมีน้ำมูก คัดจมูก
1 ธันวาคม 2563 เริ่มไอ มีเสมหะ อาการมากสุด
2 ธันวาคม 2563 ปฏิบัติงานที่ ASQ กทม. กับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 2 พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
5 ธันวาคม 2563 ไปเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อ covid-19 เริ่มมีอาการท้องเสีย
6 ธันวาคม 2563 ผลการตรวจพบเชื้อไวรัส covid-19

ผู้ป่วยชาย อายุ 27 ปี รายที่ 5
3 ธันวาคม 2563 ทำงานที่ ASQ กทม. กับเจ้าหน้าที่ 1 คน รับประทานอาหารร่วมกัน
4 ธันวาคม 2563 ไป SWAB ที่ ASQ กทม. พร้อมผู้ป่วยยืนยันรายที่ 2 และเวลา 15.00-23.00 น. ขึ้นเวรที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งแผนก ER
5 ธันวาคม 2563 ไปเก็บตัวอย่างห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อ covid-19 เนื่องจากพบว่าผู้ร่วมงานเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19
6 ธันวาคม 2563 ผลการตรวจพบว่า ติดเชื้อ covid-19 เข้ารับการรักษา ณ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง


ขอขอบคุณข่าวจาก