เปิดประวัติ ผบ.ทบ.คนล่าสุด “บิ๊กแดง” พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ บุตรชายของ “บิ๊กจ๊อด” อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ หรือ บิ๊กแดง ผู้บัญชาการทหารบก เกิดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2503 ปัจจุบัน อายุ 58 ปี เป็นบุตรชายคนโตของ พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ที่มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 กับ พันเอกหญิง คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์

>> โปรดเกล้าฯ โผทหาร 935 นาย “บิ๊กแดง อภิรัชต์” เป็น ผบ.ทบ.คนใหม่

ning
ภาพจาก @WassanaNanuam (วาสนา นาน่วม)

พลเอกอภิรัชต์ สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ก่อนจะไปศึกษาต่อที่ โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 20 (ตท.20) , โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 31 (จปร.31) เหล่าทหารขนส่ง (ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นเหล่าทหารราบ) และ Master Degree of Business Administration Southeasten University Washington DC., สหรัฐอเมริกา ฯลฯ

ด้านชีวิตครอบครัว พลเอกอภิรัชต์ สมรสกับรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ (นามสกุลเดิม ศิริจรรยา) อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตพิธีกรรายการเกมโชว์ “กำจัดจุดอ่อน” มีบุตรที่เกิดจากการสมรสก่อนหน้านั้น 2 คน คือ ร้อยเอกพิรพงษ์ คงสมพงษ์ และ ร้อยโทแพทย์หญิงอมรัชต์ คงสมพงษ์

ส่วนประวัติรับราชการในตำแหน่งสำคัญ ได้เเก่

นักบิน กองปีกหมุนที่ 3 ศูนย์การบินทหารบก
ฝ่ายเสนาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.)
รองเสนาธิการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (รอง เสธ.ร.11 รอ.)
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 พัน 2 รอ.)
ติดยศพันเอก (พ.อ.) ในตำแหน่งเสนาธิการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (เสธ.ร.11 รอ.)
รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (รอง ผบ.ร.11 รอ.)
เสนาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (เสธ.พล.1 รอ.) ในยศพันเอกพิเศษ พ.อ.(พิเศษ)
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (รอง ผบ.พล.1 รอ.)
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15
ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
รองแม่ทัพภาคที่ 1
แม่ทัพน้อยที่ 1
แม่ทัพภาคที่ 1
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารบก


ขอขอบคุณข่าวจาก