news

รัฐบาลจับมือกับภาคเอกชน จัดกิจกรรม “สงกรานต์เดินทางปลอดภัยนะออเจ้า” ร่วมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฟรี จำนวน 1 ล้านฉบับ

โดยจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และรับเงินชดเชยรายได้ 5,000 บาท กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุเกิน 5 วัน คุ้มครองนาน 3 เดือน สำหรับผู้มีอายุ 18-60 ปี

ออเจ้าสามารถรับความคุ้มครองได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียนที่ https://www.tqm.co.th/familyclub/freepa/apply?eventfrom=Songkran2018

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

1. รับประกันโดย บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2. คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทุนประกัน 100,000 บาท
3. คุ้มครองเงินชดเชยรายได้จากการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ เกิน 5 วัน จำนวน 5,000 บาท
4. ระยะเวลาความคุ้มครองฟรี 3 เดือน โดยเริ่มคุ้มครองจากวันถัดไป 1 วัน จนถึงระยะเวลา 3 เดือน
5. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีอายุ 18-60 ปี สัญชาติไทย เท่านั้น

ข้อยกเว้น

1. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
2. ภัยก่อการร้าย

หมายเหตุ

1. ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จึงจะได้รับฟรีประกันภัย
2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การมอบกรมธรรม์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น


ขอขอบคุณข่าวจาก