news

 

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สินครม.”หมัก” ครบ1ปี ประดิษฐ์ รวยสุด700ล้าน ส่วน สมชาย-เยาวภา รวย 84 ล.

วันนี้ ( 13 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ครม.สมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2552 จำนวน 29 คน โดยมีบัญชีทรัพย์สินฯที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 1.นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 44,197,081 บาท โดยมีมูลค่าของนาฬิกา แหวนเพชร สร้อยทอง พระเลี่ยมทอง ประมาณ 10 รายการ เป็นมูลค่า 18.1 ล้านบาท ขณะที่นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 40,047,950 บาท รวมมีทรัพย์สิน 84,244,032 บาท 2.นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง มีทรัพย์สิน 27,599,862 บาท นางปราณี สืบวงศ์ลี คู่สมรส มีทรัพย์สิน 127,831,708 บาท รวมมีทรัพย์สิน 162,381,571 บาท
3.พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 103,453,854 บาท นางฉวีวรรณ ขจรประศาสน์ มีทรัพย์สิน 34,438,592 บาท รวมมีทรัพย์สิน 137,438,592 บาท 4.นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีตรมช.คลัง มีทรัพย์สิน 667,860,727 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าของที่ดินร่วม 580 ล้านบาท นางอาภามาศ ภัทรประสิทธิ์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 36,327,948 บาท 5.นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล อดีตรมว.สาธารณสุข มีทรัพย์สิน 78,281,454 บาท นางทัศนีย์ ชาญวีรกูล คู่สมรส มีทรัพย์สิน 29,468,466 บาท รวมมีทรัพย์สิน 117,749,921 บาท 6. นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ อดีตรมว.อุตสาหกรรม มีทรัพย์สิน 140,884,660 บาท 7.นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน อดีตรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทรัพย์สิน 10,877,585 บาท นายสมศักดิ์ เทพสุทิน คู่สมรส มีทรัพย์สิน 14,169,704 บาท รวมมีทรัพย์สิน 25,047,289 บาท


ขอขอบคุณข่าวจาก