news

สถานีโทรทัศน์ของซาอุดิอาระเบีย อ่านแถลงการณ์ว่า กษัตริย์อับดุลเลาะห์ บิน อับดุลอาซิซ แห่งซาอุดิอาระเบีย เสด็จสวรรคตแล้วที่โรงพยาบาล เมื่อเวลา 01.00 น.ที่ผ่านมา (ตามเวลาท้องถิ่น) ขณะที่พระองค์มีพระชนมายุ 90 พรรษา หลังจากทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ เนื่องจากปอดติดเชื้อ

กษัตริย์อับดุลเลาะห์ ขึ้นครองราชย์นับตั้งแต่ปี 2549 แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ พระองค์ทรงพระประชวรบ่อยครั้ง ในแถลงการณ์ยังระบุด้วยว่า มกุฎราชกุมารซัลมาน บิน อับดุลลาซิส อัล ซาอุด พระอนุชาของกษัตริย์อับดุลเลาะห์ ซึ่งมีพระชนมายุ 79 พรรษา จะเสด็จขึ้นครองราชย์ต่อจากพระองค์


ขอขอบคุณข่าวจาก