news

 

พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม.เปิดให้ประชาชนจากต่างจังหวัดที่เดินทางมาเพื่อเคารพพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พักที่สนามหลวงได้ตลอด 24 ชม. แต่ห้ามไม่ให้ปรุงอาหาร และห้ามซักผ้าและตากผ้าเด็ดขาด

นอกจากนี้ กทม.ยังจะจัดหาที่พักให้ 2 แห่ง ได้แก่ 1.อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) และบ้านอิ่มใจ บริเวณสำนักงานการประปา สาขาแม้นศรี ที่อนุญาตให้พักวันต่อวัน


ขอขอบคุณข่าวจาก