news

 

จากกรณี น.ส.ดลฤดี (ขอสงวนนามสกุล) ทันตแพทย์หญิง อดีตอาจารย์คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ที่ขอทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา และหลังจากที่เรียนจบแล้ว ไม่ยอมกลับมาทำงานใช้ทุน และไม่ยอมชำระเงินชดใช้ทุน ทำให้ ทพ.เผด็จ พูลวิทยกิจ และผู้ค้ำ รวม 4 คน ต้องใช้หนี้จากการเซ็นค้ำประกัน 8 ล้านบาท

ล่าสุด (23 ส.ค.) มีรายงานว่า ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ น.ส.ดลฤดี ได้ย้ายไปสอนที่มหาวิทยาลัยบอสตัน ทำให้หลายคนแสดงความไม่พอใจ และเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก โดยโจมตีและตำหนิมหาวิทยาลัยที่รับ น.ส.ดลฤดี เข้าทำการสอน

โดยส่วนใหญ่ระบุว่ามหาวิทยาลัยไม่ควรรับคนไม่มีคุณธรรม-จรรยาบรรณ เข้ามาทำงาน บางข้อความระบุว่า บอสตันเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง แต่รับคนอย่าง น.ส.ดลฤดี มาทำงานได้อย่างไร

ขณะที่ น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ส่งคำสั่งศาลล้มละลายกลางสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด น.ส.ดลฤดี อดีตอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ชดใช้ทุนหลังผิดสัญญารับทุนรัฐบาลศึกษาวิชาต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามขั้นตอนหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ให้เป็นไปตามคำสั่งศาล

แต่เนื่องจาก น.ส.ดลฤดี ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรมบังคับคดี เตรียมประสานกับต่างประเทศเพื่อส่งคำสั่งศาลพิทักษ์ทรัพย์ไปให้สถานทูตไทยในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้สามารถขอชำระหนี้ภายใน 2 เดือนหลังประกาศ

สำหรับกรณีของ น.ส.ดลฤดี ถือเป็นกรณีแรกที่กรมบังคับคดี ในฐานะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ต้องดำเนินการ กรณีศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์กับบุคคลที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ เพราะขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายล้มละลายข้ามชาติ ทำให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน


ขอขอบคุณข่าวจาก