news

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ครั้งที่ 4/2558 กรณีการยึดรถลัมโบร์กีนี ของนายปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ หรือ บอย ปกรณ์ ดาราชื่อดัง ที่ซื้อต่อจากนายกิตติศักดิ์ มัทธุจัด ผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

โดยที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เห็นว่า ควรจะส่งเรื่องต่ออัยการ เพื่อยึดรถที่นายปกรณ์ซื้อไว้ แต่เสียงไม่ถึง 2 ใน 3 เนื่องจากอัยการเห็นว่า ยังไม่มีเหตุผลพอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาล มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 จึงต้องคืนรถให้ นายปกรณ์ เพราะเห็นว่าเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีการจ่ายค่าตอบแทนไปอย่างเหมาะสม ส่วนการดำเนินคดีของ นายกิตติศักดิ์ ต้องดำเนินการต่อไป

ด้าน พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า นอกจากกรณีของนายปกรณ์ แล้ว ยังมีอีกคดีหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะเดียวกัน ที่ประชุมได้มีมติให้คืนรถยนต์เช่นเดียวกัน จึงยืนยันว่าการคืนรถยนต์ให้กับนายปกรณ์นั้น ไม่เกี่ยวว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง และจะใช้กรณีดังกล่าวเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาคดีอื่นๆ ต่อไป


ขอขอบคุณข่าวจาก