news

จากกรณีเฟซบุ๊กแฟนเพจ สภาเทศบาลนครอุบล ชุดที่ 4 โพสต์ บันทึกข้อความ ที่ อบ 52005/พิเศษ ของสำนักการคลัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่องให้พนักงานจ้างทั่วไปเขียนใบลาออกจากราชการล่วงหน้านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (4 มิ.ย.) นายถาวร เดชป้องหา รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลังเทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น เกิดจากหนังสือฉบับเดียวที่เขียนโดยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยกล่าวอ้างว่าตนมีนโยบายให้มีการเขียนหนังสือลาออกล่วงหน้า ซึ่งตนไม่รู้เรื่องมาก่อน เป็นการทำไปโดยพลการ แล้วก็มีหนังสือแจ้งเวียนไปในสำนักการคลัง และยังมีการนำหนังสือเวียนไปลงตามสื่อออนไลน์ในเพจต่างๆ จนเป็นประเด็นการเมือง โดยที่ตนไม่รู้เรื่องแต่อย่างใด

นายถาวร กล่าวต่อว่า ตนได้เข้าชี้แจงกับ นายประทีป กรีติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ถึงกรณีดังกล่าวแล้ว โดยท่านผู้ว่าฯได้ให้ทำเรื่องชี้แจงข้อเท็จจริงไปยังสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เพื่อรายงานไปยังกระทรวงตามลำดับ เนื่องจากเป็นที่สนใจของประชาชนและถูกเผยแพร่ไปยังสื่อโซเชียล ซึ่งหากตรวจสอบพบว่ามีความผิดอาญาและทางวินัย ก็จะดำเนินการต่อไป

ด้าน นางวารุณี สงวนรัษฎ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่า ในสำนักการคลังมีพนักงานจ้างบางรายที่มีพฤติกรรมในการทำงานที่ไม่ตรงต่อเวลา มาปฏิบัติงานแบบมาบ้างขาดบ้าง ในฐานะที่ตนเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร จึงได้ทำหนังสือเวียนดังกล่าวขึ้น เพื่อต้องการขู่ให้พนักงานจ้างได้มีความเกรงกลัว และเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานใหม่

แต่การดำเนินการดังกล่าว ตนไม่ได้รับนโยบายหรือคำสั่งจากผู้บริหารท่านใดตามที่อ้างไว้ในหนังสือ และตนไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลาย หลังจากที่เป็นประเด็นขึ้นมา ตนก็ได้ทำหนังสือให้ยกเลิกการเขียนใบลาออกแล้ว และได้ทำหนังสือชี้แจงต่อผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว

เรื่องทั้งหมดไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งสิ้น ตนรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ตนจึงกราบขอโทษขออภัยท่านรองปลัดถาวร ผู้บังคับบัญชาไว้ ณ ที่นี้ด้วย


ขอขอบคุณข่าวจาก