py

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประชุม สนช. นัดแรก แถลงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 58 ในกรอบวงเงิน 2,575,000 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่แล้ว 50,000 ล้านบาท

วันนี้ (18 สิงหาคม 2557) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เดินทางไปประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นัดแรกด้วยตัวเอง โดยแถลงเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ว่า ห้วงปลายปีงบประมาณ 2557 มีงบประมาณเหลือเยอะพอสมควร จึงมีทำการปรับแผนปี 2557 และวางแผนเพื่อเริ่มต้นสำหรับปี 2558 เอาไว้ด้วย ส่วนเรื่องความต่อเนื่องความเชื่อมโยงของงบประมาณ และการดูแลเรื่องวินัยการเงินการคลัง ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเข้าไปดู

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า หลักการและเหตุุผลของการเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 นั้น ในฐานะผู้ใช้อำนาจหน้าที่ของนายกฯ ขอเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,575,000 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่แล้วจำนวน 50,000 ล้านบาท แบ่งเป็น..

– รายจ่ายประจำ 2,027,000 ล้านบาท

– รายจ่ายลงทุน 450,100 ล้านบาท

– รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 41,970 ล้านบาท

– รายจ่ายชำระคืนเงินต้นเงิน 55,700 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดสรรงบตาม 13 แผนยุทธศาสตร์ ที่ คสช. ให้ความสำคัญ ในวงเงินรวม 492,200 ล้านบาทนั้น แบ่งเป็น

อันดับ 1 แผนการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 183,200 ล้านบาท

อันดับ 2 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 93,820 ล้านบาท

อันดับ 3 การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 71,130 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีงบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ 25,590 ล้านบาท และแผนยุทธศาสตร์เพื่อปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2,120 ล้านบาท

หลังจากที่ชี้แจงถึงงบประมาณแล้วเสร็จ พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ของประเทศไทย หลังจาก คสช. เข้าควบคุมอำนาจ โดยระบุว่า สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในปี 2558 นั้น ดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ การใช้จ่ายภาครัฐเริ่มกลับมาคล่องตัวแล้ว ซึ่งการจัดงบประมาณ 2558 ถ้าเร่งรัดจ่ายได้เร็ว ก็จะสามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ได้ด้วย เนื่องมาจาก ปี 2557 ช่วง 2-3 ไตรมาสที่ผ่านมามีปัญหา

แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคและประชาชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ทำให้ภาวะการจ้างงานปรับตัวมากขึ้น โดยคาดว่าทั้งปี 2557 เศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ประมาณ 1.5-2.5% ซึ่ง คสช. ตั้งเป้าหมายว่าจะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจปี 2557 โดยได้ 2% อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวลคือ 1.9-2.9% และคาดว่าในปี 2558 เศรษฐกิจขยายตัวอีก 3.5-4.5%

สำรับกรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2558 อยู่ที่ 2,575,000 ล้านบาท ขาดดุลงบประมาณ 250,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 3.3 แสนล้านบาท ถือว่าสถานะยังดีอยู่มาก โดยถ้าเราเรียกเก็บภาษีหรือมีรายได้จากผลประกอบการอื่น ๆ ของรัฐ เราก็สามารถจัดทำงบประมาณรายจ่ายกลางปีได้อีก

ส่วนการดำเนินนโยบาการเงิน ก็จะเป็นแบบผ่อนคลาย โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2% เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ กล่าวโดยสรุปก็คือ พ.ร.บ.รายจ่ายฉบับนี้ จัดทำด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และน้อมนำแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงและยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เป็นแนวทาง

ทั้งนี้ ในระหว่างการชี้แจง พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ต้องขอโทษด้วยที่เสียงดัง เขาเตือนตนแล้วไม่ให้เสียงดัง แต่ตนตื่นเต้นไปหน่อย โดยในวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้สวมชุดสูทมาชี้แจง ไม่ได้ใส่เครื่องแบบทหารอย่างที่ประชาชนคุ้นตาเหมือนทุกครั้ง


ขอขอบคุณข่าวจาก