บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดูต่อ [...]

บมจ. บีอีซี-เทโร เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กำลังขยายงานธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโต โดยเปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติบโตไปพร้อมกัน ดูต่อ [...]

กรมสุขภาพจิต รับสมัครงานราชการ

กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 - 28 พฤศจิายน ดูต่อ [...]

กรมสรรพสามิต รับสมัครนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-29 ธันวาคม พ.ศ. ดูต่อ [...]

กรุงเทพมหานคร รับสมัครงานราชการ

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 112 อัตรา ตั้งแต่วันที่ ดูต่อ [...]

กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครงานราชการ

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ และ พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่นายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ดูต่อ [...]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับสมัครงานราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ดูต่อ [...]

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน ดูต่อ [...]

เทศบาลเมืองเดชอุดม อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานเทศบาล

เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1-3 จำนวน ดูต่อ [...]

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดูต่อ [...]