รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ดูต่อ [...]

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล อบต.ดอนกลอย

อบต.ดอนกลอย อ.พิบูลรักษ์ จ.อุดรธานี ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 12 ตำแหน่ง (21 กรกฎาคม 15 สิงหาคม 2557) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ดูต่อ [...]

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลบ้านแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง จ.อุดรธานี ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลบ้านแดง ระดับ 1-3 รวม 6 อัตรา (21 ดูต่อ [...]

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม ประกาศ สมัครสอบเข้ารับราชการ

สำนักนโยบายและแผนกลาโหม ประกาศ สมัครสอบเข้ารับราชการ รวม 33 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเอง (15 - 24 กรกฎาคม 2557) ประกาศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม ดูต่อ [...]

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3 อัตรา

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รวม 3 อัตรา อัตราเงินเดือน : 17500 บาท ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ดูต่อ [...]