กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ ดูต่อ [...]

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมจะทำการเปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี พ.ศ. 2557 (รอบที่ 2) สายป้องกันปราบปราม (ปป.) จำนวน 5,000 อัตรา ดูต่อ [...]

อบต.คำเลาะ รับสมัครพนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ จ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ก. ดูต่อ [...]

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครงานราชการ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 อัตรา 2. นักจัดการงานทั่วไป ดูต่อ [...]

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครงานราชการ

กรมทรัพยากรน้ำ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ 1. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน ดูต่อ [...]

กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการ

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รับจำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม ดูต่อ [...]

อบต.เขือน้ำ รับสมัครพนักงานส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ ( อบต.เขือน้ำ )รับสมัครสอบแข่งพนักงานส่วนตำบลเขือน้ำ รับจำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา รายละเอียดประกาศเพิ่มเติมคลิก ดูต่อ [...]

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ดูต่อ [...]

กรมเจ้าท่า รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 4 ดูต่อ [...]

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครข้าราชการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ รับจำนวน ดูต่อ [...]