ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหุ้น ราคาตลาดหลักทรัพย์ set100 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหุ้นวันนี้
รวมข้อมูลการลงทุนในตลาดหลักทรัพท์ของไทย ทั้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand - SET) และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment - MAI)


ตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหุ้น เป็นสถานที่สำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ระยะยาว ของ บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งถือว่าเป็นตลาดรอง (Secondary Market) ทั้งนี้เนื่องจากจะทำการซื้อขาย เฉพาะหลักทรัพย์ที่ได้ออกจำหน่าย ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปแล้วเท่านั้น หลักทรัพย์ระยะยาว จะประกอบไปด้วยตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่งประกอบไปด้วย หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิแบบต่างๆ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หุ้นกู้ และ หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยเรียกว่าเป็นประเภทของตราสารเพื่อการลงทุนตลาดหลักทรัพย์มีอยู่แทบทุกประเทศทั่วโลก

ดัชนีราคาหุ้น
ประชาชนโดยทั่วไป จะรู้จักตลาดหลักทรัพย์ของประเทศต่างๆ ผ่านทางชื่อดัชนีราคาหุ้น (Price Index) ของตลาดหลักทรัพย์นั้น ๆ มากกว่าชื่อของตลาดหลักทรัพย์ ตัวอย่างดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่รู้จัก เช่น

ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ดัชนีราคาหุ้น ดาวโจนส์
ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ดัชนีราคาหุ้น เอสแอนด์พี 500
ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลาดหลักทรัพย์ แนสแด็ก (NASDAQ) ดัชนีราคาหุ้น แนสแด็ก
ประเทศสิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ดัชนีราคาหุ้น สเตรทไทมส์
ประเทศญี่ปุ่น ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ดัชนีราคาหุ้น นิกเคอิ
ประเทศฮ่องกง ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ดัชนีราคาหุ้น ฮั่งเส็ง
ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีราคาหุ้น SET
ประเทศไทยไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดัชนีราคาหุ้น MAI

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก หรือ New York Stock Exchange (NYSE) ถือไว้ว่าเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่เก่าแก่ที่สุด และดัชนีดาวโจนส์ ถือว่าเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่เก่าแก่ที่สุด ตลาดหลักทรัพย์ลาว เป็นตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (เปิด10-10-10) เปิดทำการจริง 11-01-11 ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก จะนิยมใช้การคิดดัชนีราคาหลักทรัพย์ตามแบบ เอสแอนด์พี S&P ซึ่งคิดค้นโดยบริษัท สแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ จำกัด เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากจะสามารถสะท้อนถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดได้ดีกว่าทั้งในด้านปริมาณของธุรกรรม และด้านราคาของหลักทรัพย์

มูลค่าตลาด
อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด

Apple (แอปเปิ้ล) ประมาณ $556,000,000,000
General Electric (จีอี) $368,648,614,000
Microsoft (ไมโครซอฟท์) $272,878,675,566
Gazprom $250,132,759,200
Citigroup (ธนาคารซิตี้แบงค์) $247,644,960,000
Bank of America $246,253,076,390
Royal Dutch Shell $219,640,875,000
BP $212,327,784,000
Pfizer (ไฟเซอร์) $207,151,515,000
Wal-Mart Stores (วอล์มาร์ท) $206,200,322,720


จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

รอบด้านตลาดหุ้นไทย โดย ธนาคารกรุงเทพฯ