การอยู่ร่วมชีวิตกับใครสักคน...

 

การอยู่ร่วมชีวิตกับใครสักคน...

ในการอยู่ร่วม "ชีวิต" ...

 ใช่หรือไม่อาจมีที่บ้าง เห็นต่าง และคิดไม่ตรงกัน

แต่ความต่างนั้นก็ใช่จะ เป็นความขัดแย้ง หรือทำให้ไม่อาจอยู่ร่วม

ด้วยสิ่งมีชีวิตใดใดล้วน มีองค์ประกอบมากมายในความเป็นชีวิต

และองค์ประกอบเหล่านั้น ล้วนมีหน้าที่ของตัวเอง

เพื่อประสานสัมพันธ์กัน เพื่อให้ ชีวิตนั้นดำรงอยู่

เช่นกันที่แต่ละชีวิตนั้น มาอยู่ร่วมกันไม่ว่าสถานะใด

ล้วนต้องปรับ ผสาน เอื้ออาทร ต่อกัน เพื่อความผาสุก

ต้นไม้หลากหลายที่ให้ดอก พันธุ์ที่งดงาม ใช่หรือไม่ที่บางทีเรา ต้องแลกด้วยการตัดแต่งกิ่งใบ

และเก็บกวาดยามที่ร่วง หล่นลงมิใช่ทิ้งไว้ให้รกเรื้อ

ดอกใบจะสวย งดงามเพียงไร ...

ส่วนหนึ่งย่อมมาจากการ ดูแล รดน้ำ ใส่ปุ๋ย จากเรา

ในความสัมพันธ์ของการอยู่ ร่วมก็คงเช่นเดียวกัน

มีบ้างบางขณะในความเป็นไป ที่ความไม่ชอบใจ ความขุ่นข้อง อาจเกิดขึ้นได้

เหมือนต้นไม้ที่ถูกรบกวน ด้วย แมลงหรือโรคอื่นใด ที่อาจทำลาย ให้เหี่ยวเฉาหรือไม่อาจเติบโตได้

เราจะปล่อยให้มันเป็นไป อย่างนั้น

หรือลงมือ ค้นหาสาเหตุ และทำลายต้นเหตุนั้น...

ใส่ใจบำรุงต้นไม้ให้กลับ มาดี ...

ตัดทอนสิ่งที่รกใจ ที่ขุ่นข้อง ออกไปจากการอยู่ร่วม

ใส่ใจในความดีงามที่มีอยู่ อย่าเพียงเอาแต่ความสวยงาม

โดยไม่ใส่ใจดูแล และตระหนักในคุณค่าของกันและกัน

ให้การมีอยู่เป็น ความงดงาม .. ไม่ใช่หนามแหลม

"ชั่วชีวิตมนุษย์...สิ่งที่ บันดาลให้หดหู่ รันทด มิใช่การจำพราก

หากเป็นการอยู่ร่วม เพราะหากไม่เคยอยู่ร่วม ไหนเลยมีการจำพรากได้ ..."

 

 
 

Bookmark and Share


:: ผู้หญิงมาใหม่ 
:: อ่านข่าว
:: รวมของฟรี
:: ซาบซ่าส์
:: ลิงค์แนะนำ

(ซาบซ่าส์ดอทคอม)
Website Allright Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2550
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0577314802616
x [close]
x [close]