จัดฟัน...จำเป็นด้วยหรือ

 

จัดฟัน...จำเป็นด้วยหรือ
" คุณหมอคะ... ลูกของดิฉันจำเป็นต้องจัดฟันหรือเปล่าคะ?"

คงมีหลายๆ คนสงสัยกันไม่น้อย เกี่ยวกับเรื่องการจัดฟัน ว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องดัดฟัน เราช่วยไขปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการจัดฟันให้ได้ทราบกันถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการจัดฟัน

ความจำเป็นและ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษา ทางทันตกรรมจัดฟัน

1. ช่วยให้ทำความสะอาดฟันได้ง่ายขึ้น
ในกรณีนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนในคนไข้ที่มีฟันเกมากๆ ซึ่งการทำความสะอาดให้ทั่วถึงทุกตำแหน่ง เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากหรือ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและสิ่งนี้เองก็จะเป็นสาเหตุของโรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ และโรคปริทันต์ท้ายที่สุดก็จะต้องสูญเสียฟันซี่นั้นๆ ไปในกรณีนี้ถ้าคนไข้ที่มีฟันเกได้รับการตรวจ วินิจฉัยและแก้ไขได้ถูกต้องโดยการดัดฟัน ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ก็จะช่วยให้คนไข้ทำความสะอาดฟันได้ง่ายและทั่วถึงขึ้น การสูญเสียฟันก่อนกำหนดเนื่องจากฟันเก ก็สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งในปัจจุบัน ทางทันตกรรมจัดฟันก็ถือว่าเป็นทันตกรรม ป้องกันได้อย่างหนึ่ง

2. ช่วยให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ทุกๆ คนคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการแข่งขันในสังคมสูงมาก นับตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาล จนถึงขั้นจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และก็หลีกเลียงไม่พ้นกับการหางาน ทำตามที่เราได้ศึกษามา ซึ่งการที่ได้รับการคัดเลือกเข้า ทำงานหรือไม่นั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน เช่น ระดับการศึกษา สาขาวิชา และความสามารถ เป็นต้น แต่มีองค์ประกอบสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธความสำคัญได้คือ บุคลิกภาพ ของตัวผู้สมัครเอง กล่าวคือในระดับการศึกษาและความสามารถที่เท่าๆ กัน บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดีกว่าย่อมมีโอกาสได้รับการคัดเลือกมากกว่า การมีรอยยิ้มที่สวยงามก็จะทำให้เจ้าของ รอยยิ้มความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก มีเสน่ห์ทำให้อยู่ ในสภาวะสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เอง ทันตกรรมจัดฟัน จึงเข้ามามีบทบาทคอยเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพและคุณภาพของชีวิตนั้นๆให้ดีขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการ ลงทุนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า (Investment for the future)

3. ช่วยให้มีระบบการเคี้ยวที่ดีขึ้น
สาเหตุของระบบการบดเคี้ยวที่มีปัญหา ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากฟันมีการซ้อนเกหรือ ขึ้นผิดตำแหน่งซึ่งการรักษาทางทันตกรรม จัดฟันสามารถช่วยให้ มีระบบการบดเคี้ยวที่ดีขึ้น (เคี้ยวอาหารได้ละเอียดขึ้น) และมีส่วนช่วยเสริมให้มีบุคลิกภาพที่ดีและแข็งแรง

4. ช่วยให้มีการออกเสียงพูดได้ถูกต้องและชัดเจน
จะพบมากที่คนไข้มีฟันห่าง นอกจากจะทำให้ขาดความมั่นใจ ในตัวเองนอกจากรอยยิ้มที่ไม่สวยงามแล้ว ยังมีผลต่อการออกเสียงอีกด้วยโดยเฉพาะเสียง ส นอกจากนี้ยังสามารถเห็นได้ชัดเจน ในคนไข้ที่มีลักษณะการคบฟันหน้าแบบสบเปิด (หมายถึงฟันหน้าบนและล่างสบกันไม่สนิทกัดเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ขาด) กล่าวคือคนไข้จะออกเสียง ส ไม่กัดลิ้นของคนไข้จะยื่นมาอยู่ระหว่างฟันหน้าล่าง

5. โรคปวดบริเวณข้อต่อขากรรไกร
ลักษณะการสบฟันบางอย่างเช่น ฟันหน้าล่างคร่อมฟันหน้าบน หรือการสบหน้าฟันแบบเปิด ในคนไข้บางคนการสบฟันดังกล่าว ข้างต้นเป็นสาเหตุของอาการปวดข้อต่อขากรรไกร ดังนั้นลักษณะการสบฟันที่ปกตินั้น ถ้าได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีก็จะสามารถ ป้องกันอาการผิดปกติ ของข้อต่อขากรรไกรได้

6. ช่วยลดอัตราการเกิดฟันผุ และเหงือกอักเสบ
จากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า ฟันที่เรียงตัวกันเป็นระเบียบ จะช่วยให้การทำความ สะอาดฟันอย่างทั่วถึงเป็นไปได้ ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยให้อัตราการเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบลดลง

7. ช่วยลดการมีกลิ่นปาก
สาเหตุของกลิ่นปาก โดยส่วนใหญ่ เกิดจากเศษอาหาร และคราบจุลินทรีย์ ที่หลงเหลือเนื่องจาก การแปรงฟันไม่สะอาด เพียงพอโดยเฉพาะ อย่างยิ่งในฟันที่เรียงตัวไม่เป็นระเบียบ ทำให้เกิดความกังวล ว่าจะมีกลิ่นปาก เป็นที่รังเกียจ ของคนข้างเคียง การไม่มีกลิ่นปากก็ เป็นการช่วยให้มี ความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งเป็นการเสริมบุคลิคภาพ ได้อีกทางหนึ่งนอกจาก การมีรอยยิ้มที่สวยงาม

8. ช่วยหลีกเลี่ยงการใส่ฟันปลอม
การตรวจและวินิจฉัยความผิดปกติ โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรม จัดฟันในบางกรณี จะสามารถช่วยให้ไม่ต้องใส่ฟันปลอม หรือใส่ฟันจำนวนซี่น้อยลงได้ เช่นในกรณีที่ฟันกรามแท้ซี่แรก ต้องถูกถอนออก (โดยส่วนใหญ่มักจะฟันผุจนไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้) ซึ่งในกรณีนี้เราสามารถจัดฟันโดยการเคลื่อนฟันกรามแท้ ซี่ที่สองมาแทนที่ฟันซี่แรก ที่ถูกถอนออกไปได้ โดยไม่ต้องใส่ฟันปลอม หรือทำรากฟันเทียมซึ่ง มีราคาแพงกว่าเป็นหลายเท่า เป็นต้น

9. ช่วยการขึ้นของฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้เองตามธรรมชาติโดยการจัดฟัน
ในกรณีนี้ มักจะเกิดกับฟันเคี้ยว ที่มีทิศทางที่การขึ้นของฟันที่ไม่ถูกต้อง ที่ทำให้ฟันเคี้ยวฝังคุด อยู่ในกระดูกหรือฟันแท้ ที่ขึ้นตามธรรมชาติไม่เกิดเนื่องเนื่องจากฟันน้ำนม ถูกถอนออกก่อนกำหนด ทำให้ไม่มีเนื้อที่เพียงพอ สำหรับฟันแท้ที่ฝังอยู่ในกระดูก ใต้ฟันน้ำนมซี่นั้นๆ ไม่ต้องถูกถอนทิ้งโดยการผ่าออก

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าการจัดฟันนอกจาก จะช่วยให้มีรอยยิ้มที่สวยงาม สำหรับผู้พบเห็นแล้วยังช่วย ให้มีสุขภาพช่องปาก ที่ดีอีกด้วยซึ่งถ้าคุณมีความสงสัยก็สามารถ ขอคำอธิบายเพิ่มเติมได้กับทันตแพทย์จัดฟันใกล้บ้านท่าน

 
 

Bookmark and Share


:: ผู้หญิงมาใหม่ 
:: อ่านข่าว
:: รวมของฟรี
:: ซาบซ่าส์
:: ลิงค์แนะนำ

(ซาบซ่าส์ดอทคอม)
Website Allright Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2550
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0577314802616
x [close]
x [close]