Tag archives for กลอนรัก - Page 5

You are here: » ( » Page 5)
หมดราคา

หมดราคา

อย่าทำตัวเองให้ “หมดราคา” ด้วยการไป “ร้องขอ” “ความเมตตา” จากคนที่ “หมดใจ”