Tag archives for กลอนรัก - Page 4

You are here: » ( » Page 4)
แอบดูไกลๆ

แอบดูไกลๆ

ได้แค่แอบดูไกลๆ ทั้งที่อยากเข้าไปทายทัก แล้วสารภาพความในใจว่า “รัก” ทำความรู้จักให้คุ้นเคย