Tag archives for กลอนรัก - Page 3

You are here: » ( » Page 3)
ฉันรักเธอ

ฉันรักเธอ

เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ เมื่อรู้อยู่แก่ใจแล้วว่า เธอมีเขาเป็นเงาในสายตา แต่อยากให้เธอรู้ว่า “ฉันรักเธอ”