Macotakara ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเครื่องต้นแบบของ iPhone ทั้งสามรุ่นที่คาดว่าจะเปิดตัวในปลายปีนี้ โดยเครื่องต้นแบบทั้งสามเครื่องนั้นถูกสร้างขึ้นจากพิมพ์เขียวอีกครั้งครับ iPhone X รุ่นที่สอง:...