มีรายงานผลวิจัยจาก Center for Humane Technology จากการรวบรวมข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Moment (แอปฯ...