นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการ หารือการตั้งคณะกรรมการพูดคุยสันติสุข แก้ปัญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ...