news

นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการ หารือการตั้งคณะกรรมการพูดคุยสันติสุข แก้ปัญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบก พลเอกอักษรา เกิดผล ประธานที่ปรึกษากองทัพบก นายอนุสิษฐ คุณากร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานความมั่นคง

เดินทางด้วยเครื่องบินพิเศษของกองทัพบก จากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อร่วมหารือกลุ่มเล็กกับ ดาโต๊ะ ซรี นาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ถึงกรอบการพูดคุยและการแต่งตั้งคณะกรรมการพูดคุยสันติสุข เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ก่อนจะหารือเต็มคณะ เพื่อแนะนำตัว พร้อมติดตามความก้าวหน้าและการกระชับความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับมาเลเซียในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาความเชื่อมโยง การพัฒนาพื้นที่ชายแดน รวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบทวิภาคีและภูมิภาค

ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นายกรัฐมนตรีและคณะ จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะร่วมหารือกับ Team Thailand ผู้แทนภาคธุรกิจ ชุมชนชาวไทยในมาเลเซีย ก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยในเวลา 18.30 น.


ขอขอบคุณข่าวจาก