ไฟไหม้เสถียรธรรมสถาน แม่ชีเล่านาทีเพลิงลุกลามเร็ว โรงเก็บของวอดทั้งโกดัง คาดหม้อแปลงระเบิด (17 ธ.ค.63)เมื่อเวลา น....