หมอสุภัทร เตือนระวังโรคหอยคันระบาด กว่า 2 เดือน พบชาวนาใน อ.จะนะ มีผดผื่นขึ้นตามร่างกายมากถึง...