Tag archives for เนติวิทย์

เนติวิทย์ ร่วมประชุมที่นอร์เวย์ ชวนทั่วโลก ชูสามนิ้ว ต้านรัฐบาล คสช.

เนติวิทย์ ร่วมประชุมที่นอร์เวย์ ชวนทั่วโลก ชูสามนิ้ว ต้านรัฐบาล คสช.

"เนติวิทย" ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยเสรีภาพที่นอร์เวย์ ระบุไทยต้องปฏิรูปการศึกษาให้คนมีความคิดเชิงวิพากษ์ และมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แทนที่จะสยบยอม ทั้งยังเรียกร้องให้นานาชาติกดดัน คสช.ให้จัดการเลือกตั้งในปีนี้ด้วย การประชุมนานาชาติว่าด้วยเสรีภาพ ครั้งที่...
เนติวิทย์ ใส่นาฬิกา 14 เรือน ค้านเกณฑ์ทหาร ลั่นหมดยุคไพร่-ทาส

เนติวิทย์ ใส่นาฬิกา 14 เรือน ค้านเกณฑ์ทหาร ลั่นหมดยุคไพร่-ทาส

เนติวิทย์เข้ายื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ย้ำจุดยืนคัดค้านการบังคับเกณฑ์ทหารเสนอเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจ ชี้ถึงเวลารักชาติให้เหมาะสมกับยุคสมัย นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล อดีตประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางเข้ายื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ที่หน่วยคัดเลือกทหาร วัดราษฎร์โพธิ์ทอง...