นักเรียน-ชาวบ้านเมืองนนท์ ผวาท่อก๊าซผ่านกลางโรงเรียน ร้องขอสัญญาณเตือนภัย ไม่ใช่รอให้ได้กลิ่นก่อนค่อยวิ่ง (15 พ.ย.63) ที่หอประชุมโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี...