จากกรณีที่ พลทหารทรงธรรม หมุดหมัด อายุ 23 ปี พลทหารสังกัด ร้อย...