5 สิงหาคม ทีมงาน Better Ent ต้นสังกัด ซงซึงฮอน (Song Seung...