จากกรณีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ในขณะนั้นสาวซีวิค หรือนางสาวแพรวพราว (นามสมมติ) ซึ่งยังเป็นเยาวชนอายุ 17...