new

 

คณะราษฎร ออกแถลงการณ์ เรื่อง จุดยืนต่อการสลายการชุมนุม ว่า จากกรณีการสลายการชุมนุม ในเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยเจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมทั้งมีการจับกลุ่มแกนนำ และผู้ปราศรัยทั้งหมด 4 คน นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ (เพนกวิน) นายอานนท์ นาภา นายประสิทธิ์ อุธาโรจน์ และนายภาณุพงศ์ จาดนอก ซึ่งเป็นการ กระทำที่ไม่มีความชอบธรรมแต่อย่างใด เพราะการชุมนุมเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ตามระบอบประชาธิปไตย เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่ควรมีใครสมควรถูกจับกุมจากการชุมนุมไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการกระทำที่ภาครัฐมีจุดมุ่งหมายบั่นทอนขบวนการประชาธิปไตย ขัดขวางประชาชน เป็นการกระทำเพื่อรักษาอำนาจของตนเองและพวกพ้อง

เราขอแสดงจุดยืนโดยจัดการชุมนุมต่อไป ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ แยกราชประสงค์ เราขอเชิญพ่อแม่พี่น้องที่รักในประชาธิปไตยจงออกมา เพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงกับเรา เพื่อโค่นล้มอำนาจเผด็จการ


ขอขอบคุณข่าวจาก