new

 

เดินทางข้ามจังหวัดได้แล้ว เหตุแหล่งท่องเที่ยวเริ่มเปิด อาทิ แหล่งมรดกโลก ศูนย์วัฒนธรรม แต่ชายหาดยังปิด สมช.ระบุบางจังหวัดที่เดินทางเข้า อาจสอบถามข้อมูลเล็กน้อย

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลาย การบังคับใช้มาตรการในการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไว้รสโควิด กล่าวว่าสำหรับการเดินทางข้ามจังหวัดไปพักผ่อน ซึ่งมีการสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากนั้น สามารถเดินทางไปมาได้ แต่ไม่ถึงกับเสรี เพราะอย่างไรเสียการอยู่บ้านก็ปลอดภัยที่สุด

อย่างไรก็ตามทราบว่า ต่อจากนี้จำเป็นต้องผ่อนคลายมากขึ้น การเดินทางข้ามจังหวัดจำเป็น ในการดำเนินชีวิต และกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ต้องทำภายใต้ข้อกำหนด โดยแต่ละจังหวัด อาจสอบถามผู้ที่เดินทางเข้ามา ว่าไปทำธุระใด ใช้เวลานานเท่าใด โดยแต่ละจังหวัดสามารถออกมาตรการเสริมได้ แต่ขอย้ำว่า ตอนนี้ชายทะเล เรายังไม่เปิดหาด หากประชาชนจะจองห้องพัก ก็ต้องตรวจสอบก่อน แต่สำหรับศูนย์วัฒนธรรม หรือมรดกโลก เปิดให้เขาไปเที่ยวได้แล้ว

ในส่วนของการเดินทางเข้าออกประเทศนั้น ขอย้ำว่าเรายังคงควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรอย่างเข้มข้น ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โดยเฉพาะการเดินทางกลับเข้ามาของคนไทย เพราะถือว่าภายในประเทศเราควบคุมและจัดการได้ดี แต่การนำเชื้อจากต่างประเทศเข้ามา ยังน่ากังวล

สำหรับคำถามเรื่องการคงเคอร์ฟิวไว้นั้น เพราะ เรายังห้ามขายสุราในร้านอาหาร แต่ซื้อไปกินที่บ้านได้ แต่ก็มีคนอีกกลุ่มที่ใช้ช่วงเวลานี้มามั่วสุมกัน และทำกิจกรรมไม่ถูกกฎหมาย ช่น เล่นพนัน ซึ่งเป็นสาเหตุของการแพร่โรคได้ จึงต้องมีเคอร์ฟิวมากำกับ


ขอขอบคุณข่าวจาก