news

 

คณะรัฐมนตรี ยังไม่อนุมัติเรื่องที่สำนักงานเลขาธิการ คสช. เสนอขอบำเหน็จประจำปี 2 ขั้นให้กับเจ้าหน้าที่คสช. ขณะที่ นายกรัฐมนตรี สั่งลดจำนวนคนลงอีกให้เหลือเท่าที่จำเป็น

วันนี้ (12 มิ.ย. 61) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่ จ.นครสวรรค์ กรณีสำนักเลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (สลธ.คสช.) เสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติบำเหน็จประจำปี 2 ขั้น นอกเหนือจากโควต้าปกติให้ “เจ้าหน้าที่คสช.” ว่า ครม.ยังไม่อนุมัติเรื่องดังกล่าว และให้สลธ.คสช. ไปดูเรื่องความจำเป็นของการทำงาน รวมทั้งเรื่องของจำนวนคนที่เสนอมา 600 นาย ที่ถือว่าลดลงมาเป็นลำดับจากปีแรกที่มี 1,000 คน แต่ นายกรัฐมนตรี บอกว่า ควรลดได้มากกว่านี้ ส่วนเรื่องนี้จะเสนอครม.กลับมาเมื่อใด ยังไม่มีกำหนดตายตัว และไม่ต้องรีบเร่ง เพราะยังมีเวลาครอบคลุมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ก่อนหน้านี้ มีรายงานข่าวว่า สลธ.คสช.ได้เสนอครม.ให้พิจารณาอนุมัติหลักการโควต้าบำเหน็จประจำปี (2 ขั้น) นอกเหนือโควต้าปกติ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคสช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค.60- 30 ก.ย. 61) ในอัตราร้อยละ 3 ของจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน คสช.จำนวน 19,987 นาย คือ 600 นาย โดยให้ใช้งบรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการต้นสังกัดในโอกาสแรกก่อน และหากไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้เบิกจ่ายจากงบกลาง ในลักษณะเดียวกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่


ขอขอบคุณข่าวจาก