news

 

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ต้อนรับ 5 นักบินหญิง พร้อมระบุเป็นนักบินทหารทั้งชายและหญิงต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อชาติ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ 79 ปี ของกองทัพอากาศ

วันนี้ (13 มิ.ย.2559) พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับผู้ผ่านการทดสอบความสามารถและได้รับคัดเลือกเป็นนายทหารสัญญาบัตรหญิง เหล่าทหารนักบินของกองทัพอากาศ 5 คน ซึ่งคัดเลือกจากนายทหารสัญญาบัตรหญิงของกองทัพอากาศ 3 คน และบุคคลพลเรือน 2 คน ได้แก่

ว่าที่เรืออากาศโทหญิงกานต์ชนก จรรยารักษ์ ตำแหน่งครูภาษา ศูนย์ภาษากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ว่าที่เรืออากาศโทหญิงพีรศรี จักรไพศาล ตำแหน่งนายทหารเงินกองทุนและสวัสดิการ แผนกเงินกองทุนและสวัสดิการ กองบริหารการเงิน กรมการเงินทหารอากาศ

เรืออากาศตรีหญิงชนากานต์ สอนจ้าน ตำแหน่งนายทหารประมวลผล แผนกจัดการศึกษาและประมวลผล กองอำนวยการศึกษากองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

น.ส.สิรีธร ลาวัณย์เสถียร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการบินมหาวิทยาลัยรังสิต และจบหลักสูตรฝึกบิน จากสถาบัน Bangkok Aviation Center

และ น.ส.ชลนิสา สุภาวรรณพงศ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจบหลักสูตรฝึกบินจากสถาบันการบินพลเรือน

ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า ยินดีต้อนรับนักบินหญิงทั้ง 5 คน ซึ่งถือได้ว่ามีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้กับกองทัพอากาศ โดยอาชีพนักบินต้องมีความกล้าหาญ มีความรู้ พร้อมเผชิญทุกวิกฤต ถือเป็นอาชีพเสี่ยงภัยที่มีความรับผิดชอบสูงมาก การปฏิบัติภารกิจบนน่านฟ้าหากตัดสินใจผิดพลาดก็หมายถึงชีวิตของตนเองและผู้โดยสาร

“นักบินทหารต้องสามารถปฏิบัติภารกิจได้เท่ากับนักบินพลเรือนและต้องปฏิบัติภารกิจอย่างอื่นที่พลเรือนทำไม่ได้ เพราะนักบินทหารต้องป้องกันประเทศในยามสงคราม ต้องบินไปในพื้นที่ที่มีข้าศึก ในยามปกตินักบินทหารต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่จะปฏิบัติทุกภารกิจเพื่อประเทศชาติ

และในโอกาสครบรอบ 79 ปีของกองทัพอากาศ การมีนักบินหญิงครั้งแรกถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพราะแสดงว่าผู้หญิงมีความสามารถ ขอให้ทั้ง 5 คนภูมิใจที่ได้เป็นนักบินกองทัพอากาศ ได้ทำหน้าที่เฉกเช่นชายชาติทหาร ดังนั้นขอให้ตั้งใจรับการฝึกอบรมอย่างเต็มที่” พล.อ.อ.ตรีทศ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือก 5 คน จะเข้ารับการฝึกศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติหน้าที่นักบินของกองทัพอากาศ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือนายทหารสัญญาบัตรหญิงของกองทัพอากาศ 3 คน ซึ่งไม่มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี

จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรศิษย์การบิน ณ ฝูงบิน 604 กองบิน 6 ตามมาตรฐานของกองทัพอากาศ ประกอบด้วย หลักสูตรภาควิชาการ 316 ชั่วโมง และหลักสูตรภาคอากาศ 200 ชั่วโมงบิน โดยจะสำเร็จการศึกษาในเดือนกันยายน 2560

ส่วนบุคคลพลเรือนหญิง 2 คน ซึ่งสำเร็จหลักสูตรการฝึกบินจากสถาบันการบินนอกกองทัพอากาศ และมีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีมาแล้ว จะเข้ารับการฝึกศึกษาในหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อขอรับพระราชทานยศ “เรืออากาศตรี”

จากนั้นจะเข้ารับการฝึกเพิ่มเติม ณ ฝูงบิน 604 กองบิน 6 เพื่อให้มีคุณสมบัติและมาตรฐานตามที่กองทัพอากาศกำหนด ประกอบด้วย หลักสูตรภาควิชาการ 35 ชั่วโมง และหลักสูตรภาคอากาศ 41 ชั่วโมงบิน โดยจะสำเร็จการศึกษาในเดือนกันยายน 2559

เมื่อจบหลักสูตรตามมาตรฐานที่กองทัพอากาศกำหนดแล้ว นักบินหญิงทั้ง 5 คน จะได้รับการบรรจุเป็นนักบินประจำกอง เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไป


ขอขอบคุณข่าวจาก