new

เมื่อเวลา 08.30 น. นายสาธิต เซกัล ผู้แทนการค้าอินเดีย ได้เดินทางมาศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก เพื่อฟังคำพิพากษา ในคดีที่ยื่นฟ้อง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีตผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย(ผอ.ศรส.) กับพวกรวม 3 คน ฐานละเมิดมีคำสั่งเนรเทศให้ออกจากประเทศไทยช่วงเมื่อครั้งขึ้นเวทีในการชุมนุมของ กปปส.

กระทั่งเวลา 09.00 น. ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาคดีดังกล่าว พิจารณาเพิกถอนคำสั่งเนรเทศ นายสาธิต เซกัล ออกจากประเทศ ตามคำสั่งเดิมของอดีตผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย โดยระบุว่าเป็นกระบวนการเพิกถอดที่ส่อไปในทางเลือกปฏิบัติ ไม่สุจริต และขัดต่อคำสั่งศาลแพ่งก่อนหน้านี้ที่ศาลมีคำสั่งคุ้มครองการชุมนุม


ขอขอบคุณข่าวจาก