รวมรายชื่อบริษัทประกันภัยชั้นนำของไทย
รายชื่อบริษัทประกัน

รายชื่อบริษัทประกันภัย ทางเว็บได้รวบรวมบริษัทประกันของไทย พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และเว็บไซต์ของบริษัทประกันภัยนั้นๆ

บริษัท เอไอจี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชั้น 9 อาคารวรวิทย์ เลขที่ 222 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. +66 2649 1999 Fex.+66 2649 1998
www.aig.com

บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
411 อาคาร U Tower ชั้น 1,6,7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel. 02-7308399

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)
9/81 ซอยรัชประชา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 0-2585-9009 Fax : 0-2911-0993
www.phutthatham.com

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 421, 423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955
www.kamolinsurance.com

บริษัท บริรักษ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
51/19 หมู่8 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร: 02-591-9577, 02-591-5552 โทรสาร: 02-591-9607
borirak.com e-mail : contact@borirak.com

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel. 0 2285 8888, 0-2677-3777 Fax 0-2677-3737-8, 0-2285-8063
www.bangkokinsurance.com

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1122 เคพีไอ ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0-2302-0111, 0-2624-1111 Fax 0-2624-1234
www.kpi.co.th

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. 0-2643-0280-92 Fax 0-2643-0280-9-4
www.rvp.co.th

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ชั้น 7 และ 10 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 0-2651-5995 Fax 0-2650-9720
www.cigna.co.th

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
63 อาคารธนาคารสงเคราะห์ อาคาร 2 ชั้น 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. 0-2248-0059, 0-2643-2900 Fax 0-2248-7850, 0-2248-7873
www.dhipaya.co.th e-mail: webmaster@dhipaya.co.th

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Tel. 0-2670-4444, 0-2280-0985-96 Fax 0-2280-00399, 0-2281-2445
www.deves.co.th e-mail: dvsins@deves.co.th

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. 0-2613-0100 Fax 0-2652-2872
www.thaiins.com e-mail: tic@thaiins.com

บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2/4 อาคารไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ชั้น 12 อาคารนอร์ธปาร์ค แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tel. 0-2555-9100 Fax 0-2955-0150 - 1, 0205
www.scsmg.co.th e-mail: samaggi@samaggi.co.th

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
126/2 อาคารไทยศรีประกันภัย ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
Tel. 0-2878-7111, 0-2860-8001 Fax 0-2439-4848
www.thaisri.com e-mail: info@thaisri.com

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 2 - 3, 5 | 999/2 ชั้น 4 | 999/3 ชั้น 4
ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Tel. 0-2308-9300 Fax 0-2308-9333
www.thanachartinsurance.co.th

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บูพาสำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮาส์ สีลม (คอนแวนต์) 38 อาคารคิงเฮ้าส์ คอนแวนต์ ชั้น 9 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
Tel. 0-2234-7755 Fax 0-2632-0661, 0-2234-5667
www.bupa.co.th

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
71 อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0-2248-0900, 0-2644-6400 Fax 0-2248-4575, 4975, 4406
www.thaivivat.co.th

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 40 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel.0-2686-8888, 0-2686-8889 Fax 0-2686-8601-2
www.tokiomarine.co.th e-mail info@tokiomarine.co.th

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
295 ถนนสี่พระยา ข.สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. 0-2640-7777 Fax 0-2640-7799
www.mittare.com e-mail: webmaster@mittare.com

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
252 ถนนรัชดาภิเษก ข.ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
Tel. 0-2290-3333 Fax 0 2276 2033
www.muangthaiinsurance.com e-mail: info@muangthaiinsurance.com

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 121/7, 121/14-23, 121/25-28, 121/104 ชั้น 2-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Tel. 0-2223-0851 ,0-2224-0996,0059, 0-2-641-3500-80 Fax 0-2224-1071, 9876, 0-2641-3599
www.viriyah.co.th e-mail: info@viriyah.co.th

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
898 ตึกเพลินจิต ชั้น 18, โซน A ถนนเพลินจิต ข.ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-657-2555 Fax 02-657-2500
www.sagi.co.th

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
492-494 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel. 0-2541-5050ม 0-2792-5555ม 5560 Fax 0-2541-5170,4602, 4036
www.asset.co.th e-mail: praic@asset.co.th

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
CALL CENTER 1596 Tel. 0-2378-7000 ต่อ 8121-2 Fax 02-377-3322
www.smk.co.th
Email : hr@smk.co.th

บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั้นแนลแอสชัวรันซ์ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย
เอไอเอ ทาวเวอร์ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 0-2352-5888 Fax 0-2352-5889
www.aia.co.th e-mail: th.customer@aia.com

บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด ( มหาชน)
313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวง.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel. 02-638-9000 Fex. 0-2638-9050, 3030 www.allianzcp.com

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
315 อาคารอาคเนย์ประกันภัย ชั้น G - 7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 0-2631-1311 Fax 0-2237-7409
www.seic.co.th e-mail jirapat@seic2000.com , rawipong@selic.co.th

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด
399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้นที่ 26– 30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110 ประเทศไทย
Tel. 0-2611-4040 Fax 0-2636-1080
www.aceinsurance.co.th e-mail: acethailand@ace-ina.com

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1168/67 ชั้น 23 ซี อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. 0-2679-7600 Fax 0-2285-6383
www.axa.co.th e-mail: axathai@axa-insurance.co.th

บริษัท โอสถสภาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
615 อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 3 ถนนรามคำแหง ข.หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. 0-2732-3671-4 Fax 0-2374-4070
www.osi.co.th e-mail: data@osi.co.th


 
:: อ่านข่าว
:: รวมของฟรี
:: ซาบซ่าส์
:: ลิงค์แนะนำ

Copyright www.zabzaa.com (ซาบซ่าส์ดอทคอม)
Website Allright Reserved
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2550
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0577314802616